Marketing

Marketing je proces razvoja proizvoda, prodaje , komunikacije , promocije i distribucije koji odgovara na želje i potrebe kupaca ( tržišta ) ​https://writing-help.org/blog/assisted-suicide-euthanasia-and-morality-essay-sample​. Cilj marketinga je uzajamna satisfakcija između kupaca i prodavača !

Rad sa vizijom je praktična upotreba vremena! Rad sa vizijom znači bolja vremena! A vreme je novac!

Telrad NET d.o.o. – IN televizija
Hase br. 1, Bijeljina, Bosna i Hercegovina
e-mail : tvin@telrad.net
tel: +387 (0) 55 415 415 lokal 46
fax: +387 (0) 55 222 229

Zakup i prodaju reklamnog prostora na IN TELEVIZIJI vrši marketing sslužba. Prodaja reklamnog prostora se realizuje prema važećem Cjenovniku IN TV.

Za više informacija kontaktirajte marketing službu.IN TV UŽIVO

UŽIVO

Trenutno na programu
Naslov
Izvođač